Baltichouse Production E-veikala pasūtījumu- un personas datu apstrādes vispārējie nosacījumi

01.02.2016

Baltichouse Production OÜ, reģ. Nr. 11669568, (turpmāk Pārdevējs) un klients, kurš aizpilda Pārdevēja E-veikalā pasūtījumu un identificē sevi ievadot pasūtījumā savus personas datus (turpmāk Pircējs), noslēdz šo E-veikala Līgumu (turpmāk Līgums).

1. E-VEIKALS
1.1 Baltichouse Production E-veikals (turpmāk E-veikals) ir no Pārdevēja puses izveidots interneta veikals, ar kura starpniecību notiek produkcijas pārdošana Pircējam.

2. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
2.1. Līgumpuses savstarpējo attiecību regulēšanai, vadās pēc Saistībtiesību likumiem, citiem Igaunijas valsts likumiem, tiesību aktiem, kā arī E-veikala Līguma savstarpējo vienošanos.
2.2. Pārdevējam ir tiesības veikt, bez iepriekšējas brīdināšanas, piedāvātajos E-veikala pakalpojumos un pakalpojumu nosacījumos izmaiņas.

3. PRODUKCIJA UN TĀS SORTIMENTS
3.1 E-veikalā piedāvātā produkcija parasti noliktavā ir pieejama.
3.2 Ja produkcija nav noliktavā un pasūtījumu nav iespējams izpildīt, tad Pārdevējs sazinās ar Pircēju un piedāvā iespējamo piegādes laiku vai aizvietošanu ar līdzvērtīgu citu produkciju, kurai ir tāda paša cena un kvalitāte, vai apmaksā saņemto naudu. Pircējam apmaksā naudu bez kavēšanos, bet ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
3.3 Uzrādītās produkcijas bildes ir ilustrētas un tās var atšķirties no reālās produkcijas. E-veikalā iekļautie produkcijas apraksti nav visaptveroši un var saturēt netīšas kļūdas.
3.5 Pircējs apstiprina, ka ir vismaz 18-gadīgs.
3.6 Pircējs izvēlas vēlamo produkciju un apņemas aizpildīt pasūtījuma saņemšanai pieprasīto informāciju, un veic apmaksu par produkciju izmantojot interneta bankas saitu, ar kredītkarti vai pēc priekšapmaksas rēķinu.
3.7 Pircējs apņemas norādīt patiesus personas datus, kuri nepieciešami pasūtījuma aizpildīšanai. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja iesniegtās informācijas nekorektiem datiem, veicot pasūtījumu, tā izpratnē un izpildē, vai jebkādām no tā izrietējošām turpmākām sekām.
3.8 Pārdošana notiek tad, kad Pircējs ir iesūtījis pasūtījumu interneta mājas lapas E-veikalā un ir par pasūtījumu veicis apmaksu.

4. CENAS
4.1. Visas E-veikalā uzrādītās cenas ir Euro ar iekļautu apgrozījuma nodokli (20%).
4.2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt E-veikalā uzrādītās cenas. Ja E-veikalā ir izmainītas cenas pēc Pircēja iesniegto pasūtījumu un par to ir veikta apmaksa, tad Pārdevējam ir pienākums piegādāt Pircējam atbilstošo produkciju par cenu, kāda bija pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējam nav tiesības pieprasīt cenu starpības kompensāciju.

5. PIEGĀDES TERMIŅŠ UN NOSACĪJUMI
5.1 Pircējam ir tiesības izvēlēties starp diviem produkcijas saņemšanas veidiem.
5.1.1 Produkcija tiek piegādāta Pircējam Latvijas republikas robežās ar Pārdevēja transportu.
5.1.2 Pircējs ierodas pēc dārza mājām Pārdevēja noliktavā : Risu tee 2, Pihva küla, Tartumaa.
5.1.3 Transportēšanas precīzs laiks tiek atsevišķi, rakstiski saskaņots starp Pircēju un Pārdevēju.
5.2 Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja piegādes transportu, tad apmaksu par to viņš veic pēc piegādi. Pārdevējs nodrošina piegādes transportu 14 dienu laikā, ja nav citas vienošanās.
5.3 Ja Pircējs ir izvēlējies produkcijas saņemšanai savu transportu, tad Pārdevējs viņu informē telefoniski vai pa e-pastu, kad viņa pasūtījums ir gatavs izsniegšanai. Atbilstošā informācija nododama Pircējam pie pirmās izdevības, bet ne vēlāk, kā 5 darba dienu laikā pēc norēķina saņemšanas uz Pārdevēja norēķina konta.
5.4 Pasūtītās produkcijas nodošana notiek tikai pasūtījumā Pircēja norādītajai personai, uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Trešajām personām produkcijas nodošana notiek tikai saskaņojot to ar Pircēju.
5.5 Produkcijas izsniegšana Pircēja transportam ir no pirmdienas līdz ceturtdienai, 8.00-15.30.
5.6 Produkcijas izsniegšanai Pircēja transportam tiek saskaņota diena, bet nav iespējams rezervēt precīzu uzkraušanas laiku, jo uzkraušana notiek rindas kārtībā.

6. LĪGUMA ATSAUKŠANA
6.1 Ja Pircējs vēlas pēc pasūtījuma veikšanas un pirms Pārdevēja pienākumu izpildes, Līgumu atsaukt, tad Pircējam ir pienākums nekavējoties par to informēt rakstiski Pārdevēju. Rakstisks ziņojums jānosūta uz e-pasta adresi : [email protected] . E-pastā jānorāda pasūtījuma dati (produkcija, kura pirkta), no kā vēlas atteikties un jāpievieno Pircēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, pasūtījuma nosūtīšanas datums, kontakttālrunis).
6.2 Ja atteikuma ziņojums nonāk līdz Pārdevējam pēc pārdevēja pienākumu izpildes, tad Līguma atsaukšana notiek atbilstoši Līguma sadaļai „Atkāpšanās tiesības”.
6.3 Bezmaksas atkāpšanās tiesības ir spēka produkcijai, kura pirkta par pamatcenām. Par atlaides vai akcijas cenām pasūtītajai produkcijai, kad par to jau ir veikta apmaksa, Pārdevējam ir tiesības no Pircēja pieprasīt pasūtījuma apkalpošanas maksu, kas būtu 30% no pasūtījuma summas un ieturēt to no Pārdevēja puses, atmaksājot Pircējam naudu.
6.4 Ja Pārdevējs, saistībā ar Pircēja pasūtījumu, ir jau veicis papildus izdevumus piegādei, piemēram, produkcija ir jau uzkrauta transportam vai tas nosūtīts ceļā pie Pircēja, tad Pircēja pienākums ir apmaksāt, starp pusēm atrunātās transporta izmaksas.
6.5 Pārdevējs pārskaita saņemto naudas summu atpakaļ Pircējam bez vilcināšanos, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no saņemtā ziņojuma par atkāpšanos no Līguma.
6.6 Naudu pārskaita uz to pašu norēķina kontu, no kura tā tika ieskaitīta Pārdevējam.

7. ATKĀPŠANĀS TIESĪBAS
7.1 E-veikalā noslēgtajiem līgumiem spēkā ir 14-dienu līguma atkāpšanās tiesības, kas būtu jāiesniedz Pārdevējam rakstiskā, iesnieguma formā. Termiņš sākas no dienas, kad prece ir Pircējam piegādāta. Ja Pircējs ir nolēmis no Līguma atkāpties, viņam ir pienākums preci atgriezt Pārdevējam atpakaļ.
7.2 Atgrieztai produkcijai ir jābūt neskartai, pilnā komplektācijā, neatvērtā oriģinālā iepakojumā un nelietotai.
7.3 Atgriešanas tiesības nepiemīt atvērto iepakojuma produkcijai.
7.4 Preces atgriešanai ir jāiesniedz atgriešanas ziņojums uz e-pastu : [email protected] Atgriešanas ziņojumā jābūt sekojošai informācijai – Pircēja dati (vārds, uzvārds, kontaktinfo), pirkšanas datums, iegādes dokumenta (rēķina) numurs, mājas iepakojuma numurs (atrodas uz iepakojuma birkas vai produkcijas uzstādīšanas instrukcijas), defekta atklāšanas datums, atgriešanas pamatojuma / reklamācijas apraksts, foto reklamācijas pierādīšanas gadījumā.
7.5 Atkāpjoties no Līguma, Pircējam iegādātā prece nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņošanas dienas, par atkāpšanos no Līguma, jāatgriež Pārdevējam.
7.6 Pircējam ir pienākums segt preces atgriešanas izdevumus, izņemot gadījumu, kad atgriežamā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam.
7.7 Gadījumā ja pēc preces atgriešanas atklājas, ka prece neatbilst Līguma 7.1 – 7.4 punktos minētajiem nosacījumiem, tad naudu Pircējam neatgriež un atgrieztā prece paliek pie Pārdevēja glabāšanā. Uzglabāšanas vai Pircēja preces atgriešanas izdevumus jāsedz Pircējam.

8. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
8.1 E-veikalā pārdotajai produkcijai ir spēkā (VÕS §-s 218 lg 2) noteiktais 2-gadu pretenziju iesniegšanas termiņš, no kura pirmo 6 mēnešu laikā kļūdas būtību nosaka Pārdevējs.

9. PERSONU DATI UN TO IZMANTOŠANA
9.1 Pircējs dod skaidru un saprotamu piekrišanu Pārdevējam, viņa personas datu apstrādei.
9.2 Pasūtījuma iesniegšanā no Pircēja puses ievadītie personas dati, kas kļūst Pārdevējam zināmi, tiks ievadīti klientu reģistrā, un tiks izmantoti pārdošanas pakalpojuma īstenošanai un piedāvājuma iesniegšanai Pircējam.
9.3 Maksājuma kartes pieprasījumā izmanto drošu SSL datubāzi, un MasterCard SecureCode un Verified by Visa drošības sistēmas.
9.4 Pārdevēja ievadītās kartes dati nav redzami. Darījuma veikšanai kartes turētājs tiek novirzīts
Karšu centra (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) drošā vidē. Apmaksas brīdī notiek kartes turētāja kartes datu ievadīšana Karšu centra servera esošajā datu bāzē un dati tiek arī saglabāti Karšu centra esošajā serverī.
9.5 Personas datu avots ir klientu attieksmes izveidošana E-veikala pasūtījumu iesniegšanā.
9.6 Reģistrēto personu datu sastāvā ietilpst Pircēja dati par pasūtījumu – uzvārds, vārds, iela, mājas, dzīvokļa numurs, ciems vai pilsēta, pasta indekss, tālruņa numurs, adrese, piegādes veids, norēķinu kārtība, E-veikala Līguma piekrišana, piedāvājuma saņemšanas piekrišana, uz e-pastu nosūtītie brīvā veida precizējumi.
9.7 Personas datus apstrādā Baltichouse Production OÜ, reģ.Nr.11669568, adresē : Tõrvandi ciems, Ülenurme Tehnopark, Tööstuse tee 2.
9.8 Pircēja personas datus, kuri nepieciešami preces pārvietošanai Pircējam, nosūta transporta pakalpojuma sniedzēja uzņēmumam.
9.9 Personu dati tiek pasargāti, ņemot vērā likumdošanas noteiktās drošības metodes.
9.10 Pārdevējs apņemas neizsniegt reģistrētos personu datus nepiederošām personām.
9.11 Pārdevējs patur tiesības nodot ar Pircēju saistītos personas datus personai, kurai ir likumiskas tiesības uz to un kas apstrādā šos datus likumiski paredzēto pienākumu izpildei un personai, kurai ir likumisks spēks un tas notiek Pircēja vai citu personu drošībai, veselības vai brīvības aizsardzībai.
9.12 Pircējam ir tiesības kontrolēt savus personas datus, arī tos izmainīt vai lūgt to izslēgšanu no personu datu reģistra.
9.13 Pircējs dod Pārdevējam piekrišanu sūtīt uz pasūtījumā norādīto elektronisko adresi pasūtījuma apstiprinājumu.
9.14 Pircējs dod Pārdevējam piekrišanu sūtīt komercpiedāvājumus uz pasūtījumā norādīto elektronisko adresi gadījumā, ja atzīmēts, piekrītot vispārējiem nosacījumiem.

10. ATBILDĪBA
10.1 Pārdevējam ir atbildība preces pārdošanas cenas apmērā. Pārdevējs neatbild par defektētās produkcijas izraisītiem zaudējumiem, kā mantas bojāšanu, apgrozījuma vai peļņas zaudēšanu.
10.2 Pircējs apņemas izmantot E-veikala pakalpojumus tikai atbilstoši likumdošanai un balstoties uz labiem nodomiem.
10.3 Pircējs pats atbild par visām lietošanā izmantotajām iekārtām datu pārraides sistēmas iegādei un uzturēšanai, kā arī citu E-veikala pakalpojumu izmantošanā gūtajiem zaudējumiem.
10.4 Pircējs pilnībā atbild par Līguma nosacījumu ievērošanu un likumu vai labas gribas izpratni E-veikala lietošanā radītajiem zaudējumiem Pārdevējam, citiem Pircējiem, trešajām personām.

11. DOMSTARPĪBAS
11.1 No Līguma izejošās domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas atbilstoši pēc Igaunijas republikas spēkā esošajās likumdošanas. Domstarpību neatrisināšanas gadījumā, strīdus izšķirs Tartu Maakohtus.

12. LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
12.1 Līgumā iekļauto nosacījumu zināšana ir Pircējam obligāta.
12.2 Pasūtījuma iesniegšanā, atzīmējot atbilstošā laukā „Piekrītu vispārējiem pasūtījuma- un personas datu apstrādes nosacījumiem ”, Pircējs piekrīt, ka ir iepazinies ar Līgumā minētajiem nosacījumiem, tie ir saprotami un piekrīt Līgumā minētajiem nosacījumiem.

Nosacījumi ir spēkā no 01.02.2016. un ir bez termiņa, Pārdevējs patur sev tiesības mainīt
spēkā esošos nosacījumus pēc nepieciešamības, bez iepriekšējas brīdīnāšanas.

Baltichouse Production OÜ