Dārza mājas “Modern” sērija

Risinājumi līdz variantam “atslēgas rokā”!

NB! Līdz 25m2 māju pamatnes laukumam uz zemes, nevajag būvprojektu / būvatļauju, bet tikai saskaņojumu būvvaldē!