Kui uuele majakesele on ruumi vaja, siis vana hoone lammutustööd ja jäätmete äraveo korraldab Multilift UV.